Techniczne zarządzanie nieruchomością

Do głównych czynności technicznego zarządzania nieruchomością należą:

 • prowadzenie technicznej dokumentacji eksploatacji nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego
 • opracowanie planu stałej obsługi technicznej, konserwacji i przegladów technicznych instalacji oraz kontrola ich realizacji, w tym:
  • instalacji i urzadzeń elektrycznych
  • instalacji i urzadzeń klimatyzacyjnych
  • instalacji i urzadzeń wodno- kanalizacyjnych
  • instalacji i urzadzeń wentylacyjnych
  • instalacji sanitarno- hydraulicznych, włącznie z systemami ogrzewania
  • instalacji i urządzeń przeciwpożarowych, w tym sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku
  • instalacji i uzradzeń transportu bliskiego
  • instalacji kontroli dostępu i monitoringu
  • instalacji teletechnicznych
  • systemów automatyki zarządzania i nadzoru Building Management System
 • wykonywanie remontów i modernizacji
 • zapewnienie całodobowego pogotowia technicznego