Analizy

Analizując nieruchomosc pod kątem jej efektywności, a więc możliwości maksymalizacji zysku poprzez wprowadzenie racjonalnych oszczędności, ale również innowacyjnych rozwiązań, proponujemy przeprowadzenie kontroli gospodarowania nieruchomości poprzez:

 • analizy techniczne budynku,
 • podstawowy audyt budynku, w tym:
  • audyt optymalizacji energii
  • audyt pomieszczeń
  • audyt urządzeń
  • audyt instalacji, w tym instalacji klimatyzacji i wentylacji
 • analizy ekonomiczne, w tym:
  • audyt prowadzenia budynku pod kątem eksploatacyjnym i kontrolę umów z podwykonawcami i dostawcami