USŁUGI SPECJALISTYCZNE

Nasza firma posiada w swojej ofercie szereg usług specjalistycznych:

  • przeglądy ogólnobudowlane budynków
  • przeglądy i czyszczenie kominów i kanałów wentylacyjnych
  • przeglądy techniczne urządzeń przeciwpożarowych wraz z ich konserwacją
  • organizację i przeprowadzanie szkoleń przeciwpożarowych
  • przeprwadzanie próbnych ewakuacji na bydynkach
  • przeglądy hydrantowe, wraz z ich konserwacją
  • pomiary specjalistyczne (pomiary natęzenia światła i oświetlenia)
  • usługi alpinistyczne (odśnieżanie dachów, czyszczenie i impregnacja fasad bydynków, malowanie kominów, wycinka konarów i drzew)

Maxus Facility Management

ul. Brogi 2
31-431 Kraków
tel. 410 50 00
fax. 410 50 01

Administracja

tel. 410 50 05, 410 50 06
zarzadca@emaxus.info